Okno Adams SL 82

Okna Adams SL 82 są skierowane do wymagających i poszukujących trwałych rozwiązań klientów. Siedmiokomorowa budowa profilu uzyskuje izolacyjnośc cieplną na poziomie Uf – 1,0 W m2/K. Odpowiednio dobrane i zastosowane kształtowniki zbrojenia ze stali pozwalają na budowę wysokogabarytowych okien odpowiadającym obecnym trendom architektonicznym. Standardowo wyposażyliśmy okna w tym systemie w dwukomorowy pakiet szybowy (trzy szyby) o współczynniku Ug- 0,5 W m2/K co w efekcie połączenia z samym profilem pozwala na uzyskanie wysokiego i pożądanego wyniku przenikalności cielnej całego okna na poziomie Uw – 0,8 W m2/K

Współczynnik przenikania ciepła

Ramy

Uf = 1,0 W/m²K

Okna

Uw = 0,8 W/m²K (przy zastosowaniu szyby 0,5W/m²K 
 

 

SIEGENIA

  • środkowa wysokość klamki
  • wszystkie rolki na skrzydłach grzybkowe, obrotowe, samonastawne KoPiBo
  • zaczepy antywyważeniowe do 4 szt w każdym skrzydle R i RU
  • skrzydło RU - wyposażone w palcowy podnośnik skrzydła w dolnym narożniku, zintegrowany z blokadą błędnego położenia klamki
  • skrzydła RU – mikrowentylacja
  • zatrzask antyprzeciągowy w skrzydle RU w funkcji U
  • skrzydło RU wyposażone w rozwórki ze wspomaganiem przy zmianie funkcji uchylnej w zamkniętą
  • wypełnienie dolnego rowka okuciowego uszczelką