Realizacje

Montaż okien oraz rolet zewnętrznych w warstwie izolacji termicznej. Stolarka w systemie IDEAL8000 i HST 85 w kolorze D±b Khaki. AMAR CENTRUM OKIEN I DRZWI - energooszczędna stolarka z 10-letni± gwarancj± szczelnego montażu.

Montaż rolet zewnętrznych podtynkowych to coraz czę¶ciej stosowany rodzaj osłon spotykanych na rynku budowlanym w Polsce. Jest on bardzo korzystnym rozwi±zaniem dla domów tradycyjnych i energooszczędnych, które ma na celu zmniejszenie nagrzewania się pomieszczeń i zapewnienia komfortu mieszkania. Do tego typu rozwi±zań montażu niezbędna jest odpowiednia izolacja nadproży.
W tym przypadku nadproża zostały cofnięte i docieplone oraz dodatkowo wysunęli¶my okna w warstwę izolacji o 4cm. Dla zapewnienia prawidłowego mocowania mechanicznego oraz podparcia en energooszczędnych konstrukcji konstrukcji AdamS Ideal8000 i HST 85 zastosowali¶my konsole JB-D. W celu zapewnienia ci±gło¶ci warstwy izolacji wokół okien wykonali¶my opaski ze styroduru. Następnie powstałe szczeliny zostały wypełnione pian± poliuretanow±, która została zabezpieczona i uszczelniona powłok± PU SAFE. Stolarka w obustronnym kolorze D±b Khaki i oczywi¶cie z prawidłowym montażem. AMAR CENTRUM OKIEN I DRZWI - energooszczędna stolarka z 10-letni± gwarancj± szczelnego montażu.