Realizacje

Na kolejn± realizację dostarczyli¶my energooszczędn± stolarkę PCV w systemie Passive Line S, o bardzo popularnym kolorze antracytu. Na szczególn± uwagę zasługuje okno HST fixframe z w±sk± ram± w czę¶ci stałoszklonej narożnie poł±czone z witryn±.