Realizacje

Montaż okien PVC Ideal8000 firmy AdamS i rolet zewnętrznych PORTOS

Dodaj tutaj t

Realizacja montażu stolarki PVC produkcji firmy AdamS z Mr±gowa. W skład zestawienia stolarki wchodz± standardowe konstrukcje rozwierno-uchylne, okna typu FIX oraz okno unoszono-przesuwne SmartSlide, które ułatwi korzystanie z tarasu. Zamontowali¶my również okno narożne poł±czone ze sob± ł±cznikiem 90’. Okna podparli¶my na listwach purenitowych oraz poszerzeniach systemowych. Stolarkę zamontowali¶my z użyciem ¶rub ramowych oraz konsoli stalowych. Wykonali¶my również uszczelnienie 3-warstwowe z wykorzystaniem folii okiennej Hanno-Duo, któr± wykleili¶my po zewnętrznej i wewnętrznej stronie konstrukcji, a szczelinę dylatacyjn± wypełnili¶my pian± PU. Ponadto na parterze, wykonali¶my uszczelnienie przeciwwilgociowe za pomoc± fartucha EPDM. Naszym zadaniem było również zamontowanie rolet zewnętrznych, które poprawi± komfort mieszkańców.

AMAR CENTRUM OKIEN I DRZWI - energooszczędna stolarka z 10-letni± gwarancj± szczelnego montażu. 🙂🙂🙂