Instrukcje

INSTRUKCJA I ZALECENIA PIELĘGNACJI ORAZ  KONSERWACJI PRODUKTÓW STOLARKI OTWOROWEJ  – OKIEN, DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I BRAM GARAŻOWYCH

 

W związku z wyposażeniem w naszym salonie swojej inwestycji w najwyższej jakości produkty stolarki otworowej,  celem wieloletniej i bezproblemowej eksploatacji uprasza się, o przestrzeganie poniżej opisanej „Instrukcji i zaleceń pielęgnacji oraz konserwacji produktów stolarki otworowej”. Dokument ten stanowi kompendium podstawowej wiedzy do prawidłowego użytkowania wyrobów naszych partnerów i długotrwałej satysfakcji z ich posiadania.

 Zabezpieczanie produktów podczas prac remontowo-budowlanych

            Niezwykle istotną kwestią podczas prac po zakończeniu montażu stolarki otworowej jest zabezpieczenie produktów przed uszkodzeniami, zabrudzeniem, zapyleniem i zawilgoceniem. W tym celu zaleca się ograniczenie korzystania z produktów bądź całkowitą rezygnację z używania stolarki, której użytek nie jest konieczny w trakcie prac wykończeniowo-remontowych.  Zabezpieczanie produktów przed uszkodzeniem powinno odbyć się niezwłocznie przed rozpoczęciem kolejnych prac zaraz po montażu wyrobów stolarki otworowej. Materiały używane do zabezpieczania stolarki nie powinny mieć właściwości mocno przywierających i lepkich oraz o barwie znacznie odbiegającej od barwy powierzchni produktu. W tym celu zaleca się stosowanie folii i taśm malarskich, które charakteryzują się łagodnym oddziaływaniem na powierzchnię sąsiadującą, jednak nie powinny one być narażone na stałe działanie promieni słonecznych jak również przylegać do powierzchni dłużej niż 7 dni. Wiąże się to z ryzykiem pozostania śladów kleju na powierzchni jak również powstania odbarwień i odprysków.

 W sąsiedztwie szyb i pakietów szybowych  zaleca się stosowanie cienkich i jasnych płaszczy ochronnych, jak w.w. folia malarska w związku z ryzykiem wystąpienia pęknięć termicznych nieobjętych gwarancją ze strony producenta. Oklejanie pakietów szybowych samoprzylepnymi foliami zabezpieczającymi, mającymi bezpośredni kontakt z powierzchnią pakietu szybowego i samoczynne pęknięcia termiczne występujące w związku z ich użyciem nie stanowią podstawy do złożenia zgłoszenia reklamacyjnego.

UWAGA! pod żadnym pozorem nie należy dopuszczać do przeciągania przewodów przedłużaczy elektrycznych przez okna i drzwi balkonowe oraz HST i PSK w związku z wystąpieniem ryzyka przecięcia przewodu przez okucie co może trwale uszkodzić produkt.

Rewizja i smarowanie elementów mechanicznych

            Pielęgnacja i konserwacja wszystkich mechanicznych elementów produktów stolarki otworowej stanowią klucz do wydłużenia żywotności oraz długotrwałego satysfakcjonującego użytkowania wyrobów. Niezwykle ważnym punktem w temacie pielęgnacji naszych produktów jest regularne smarowanie elementów mechanicznych takich jak zasuwnice, wkładki czy też kółka jezdne bram garażowych. Operację tą zaleca się przeprowadzić po tzw. pracach „mokrych”  i wykończeniowych. Wiąże się to z możliwością dodatkowego zapylenia okuć, co negatywnie wpłynie na właściwości użytkowe stolarki. Smarowanie elementów okuć musi zostać wykonane tylko i wyłącznie na czystym produkcie. Przed rozpoczęciem przeglądu należy odkurzyć przetrzeć suchą szmatką wszystkie ruchome elementy produktu takie jak tzw. „grzybki” na zasuwnicy w skrzydle okna, zaczepy rozmieszczone na ościeżnicy, kółka jezdne umieszczone w prowadnicach bram garażowych czy też języki zaczepowe znajdujące się na zasuwnicy w skrzydle drzwi. Ważnym elementem, o którym warto pamiętać jest smarowanie wkładek drzwiowych, których ewentualne zacięcie wiąże się ze znacznym problemem, gdyż odblokowanie zamka często wymaga interwencji profesjonalnego serwisu. W tym celu zaleca się przetarcie klucza szmatką nasączoną olejem wazelinowym i przekręcenie kilka razy kluczem wewnątrz wkładki bębenkowej. Kilkukrotne powtórzenie tej czynności da nam gwarancję zabezpieczenia wnętrza zamka.

            Środki używane do smarowania elementów okuć tj. smary i oleje nie powinny zawierać żywic i kwasów oraz ich pochodnych. Do smarowania okuć nie należy stosować preparatów o nieznanym i nierozpoznanym składzie chemicznym w tym preparatu WD40 i podobnych. Najbardziej odpowiednimi środkami smarującymi  i konserwującymi okucia są oleje i smary na bazie oleju wazelinowego oraz smary na bazie silikonów. Są one obojętne w kontakcie z powłoką ochronną okucia jak i tworzywami, będącymi budulcem stolarki PCV i ALU. Smarowanie kółek jezdnych w bramach garażowych powinno odbywać się za pomocą smaru do bram na bazie silikonów, który nie przyciąga pyłów i brudu. Używanie dedykowanych produktów zgodnie z zaleceniami Kart Gwarancyjnych producentów stolarki zapewnia pełną satysfakcję z użytkowania ich wyrobów przez wiele lat.

Poniżej pliki do pobrania mówiące o właściwym eksploatowaniu stolarki okiennej i drzwiowej według zaleceń producenta.

Pliki do pobrania: