AMAR – montaż drzwi balkonowych HST na niesystemowych podporach stalowych

Montaż drzwi balkonowych unoszono-przesuwnych HST można wykonać na wiele różnych sposobów. Dzięki firmie AMAR z Widlina koło Redy możemy przedstawić rozwiązanie rzadko stosowane, oryginalne i… skuteczne. Główną rolę odgrywają w nim stalowe podpory przenoszące ciężar konstrukcji okiennej na konstrukcję budynku. Chociaż uczestniczyliśmy w wielu montażach, z taką metodą spotkaliśmy się po raz pierwszy i… nie żałujemy.

Drzwi balkonowe unoszono-przesuwne HST Aluplast 85 mm Premium

AMAR Centrum Okien i Drzwi jest partnerem handlowym znanego producenta okien, firmy AdamS z Mrągowa. Tuż przed świętami Wielkanocnymi mieliśmy okazję przyglądać się w jej wykonaniu montażowi okien i drzwi Passiv-Line Plus oraz drzwi balkonowych unoszono przesuwnych HST Aluplast 85 mm Premium z kompozytowym progiem wypełnionym pianką PU w schemacie otwierania A. Instalacja okien odbywała się w budynku jednorodzinnym położonym w pięknej okolicy jeziora Żarnowieckiego.

blank

Cechami charkaterystycznymi drzwi balkonowych Aluplast 85 mm Premium jest specyficzna konstrukcja wzmocnień ramy ościeżnicy oraz materiał i konstrukcja progu. Oba widoczne poniżej rozwiązania techniczne istotnie wpływają na poprawę izolacyjności cieplnej produktu i obniżenie wartości współczynnika przenikania ciepła U w newralgicznych, górnych i dolnych przekrojach konstrukcji.

blank
Drzwi balkonowe unoszono-przesuwne HST Aluplast 85 mm Premium
blank
Drzwi balkonowe unoszono-przesuwne HST Aluplast 85 mm Premium

Wymiary drzwi balkonowych HST montowanych przez firmę AMAR, to: S = 3470 mm; H = 2440 mm, oszklenie 6/16/6/14/6, masa całkowita 296,5 kg.

Montaż drzwi balkonowych HST na podporach stalowych

Poniżej przedstawimy krok po kroku zakres podstawowych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania mechanicznej części montażu drzwi balkonowych HST na podporach stalowych. Na zakończenie zaprezentujemy film, na którym będzie można obejrzeć ten sposób montażu oraz uzyskany efekt. W końcowych sekwencjach pokażemy również, jak można ułatwić rozładunek i rozmieszczenie w budynku ciężkich elementów konstrukcji okiennych przy użyciu specjalistycznych przyssawek VIAVAC AB firmy VIAVAC Polska S.C..

Krok 1 – przygotowanie podłoża do rozmieszczenia podpór stalowych

Wykonywanie montażu okien na nieoczyszczonym i nierównym podłożu nie może skończyć się sukcesem. Kurz, gruz, nadmiary zapraw murarskich, ubytki muru mogą być przyczyną wadliwości połączeń mechanicznych lub uszczelnień. Pamiętając o tym, pierwszym krokiem ekipy montażowej przed przystąpieniem do mocowania konstrukcji okiennych powinno być należyte przygotowanie podłoża. W przypadku zastosowania podpór stalowych podłoże należy oczyścić, nie ma za to potrzeby jego poziomowania.

blank
Zdj.1 Wyrównywanie podłoża
blank
Zdj.2 Wyrównywanie podłoża

Krok 2 – ustalenie rozstawu podpór stalowych

Instrukcja montażu RAL zaleca, aby konstrukcje okienne, w których części progowe narażone są na obciążenia eksploatacyjne pochodzące od użytkownika były podpierane na całej długości. Próg drzwi balkonowych HST jest takim właśnie elementem. Niejednokrotnie na tym progu staniemy, będziemy po nim wtaczać lub przesuwać różne ciężary. Bezpośrednim elementem wsporczym progu drzwi HST są z reguły dwa rzędy systemowych poszerzeń zbrojonych stalowym wzmocnieniem. W prezentowanym sposobie montażu usztywniony poszerzeniami próg drzwi balkonowych osadzony zostanie na szeregu stalowych podpór, których rozstaw powinien zapewnić całkowite przeniesienie na elementy konstrukcji budynku sił działających równolegle do płaszczyzny konstrukcji okiennej pochodzących głównie od jej ciężaru i dodatkowych obciążeń eksploatacyjnych.

blank
Zdj.3 Ustalanie miejsc mocowania stalowych podpór
blank
Zdj.4 Ustalanie miejsc mocowania stalowych podpór

Krok 3 – mocowanie podpór stalowych do konstrukcji budynku

Mocowanie podpór stalowych do ławy fundamentowej albo innego elementu konstrukcji budynku odbywa się podobnie do mocowania kotew albo wsporników służących do wynoszenia konstrukcji okiennych w warstwę ocieplenia. W opisywanym przypadku AMAR użył do tego śrub i kołków rozporowych o takich przekrojach, że aby wyrwać je z podłoża potrzebny byłby niewielki… czołg. Jak na nasz gust, to aż za solidne mocowanie podpory, ale nie ma co narzekać. Lepiej tak, jak za słabo.

blank
Zdj.5 Przygotowanie do mocowania stalowych podpór
blank
Zdj.6 Mocowanie stalowych podpór za pomocą śrub rozporowych

Krok 4 – poziomowanie podpór stalowych

Przy zastosowaniu stalowych podpór stosowanych przez firmę AMAR, odmiennie od bardziej klasycznych metod montażu, nie ma potrzeby wcześniejszego poziomowania podłoża, ponieważ ewentualne nierówności konstrukcji budynku kompensowane są poprzez możliwość i całkiem spory zakres regulacji poziomych elementów nośnych każdej z podpór. Prosimy przy okazji nie mylić wyrównania podłoża z jego poziomowaniem. Podpory stalowe mogą i powinny być mocowane do podłoża wyrównanego chociaż niekoniecznie perfekcyjnie wypoziomowanego.

blank
Zdj.7 Poziomowanie za pomocą nakrętek regulacyjnych
blank
Zdj.8 Wypoziomowane podpory stalowe

Krok 5 – uszczelnienie przestrzeni pod i pomiędzy stalowymi podporami

Sposób mocowania i konstrukcja stalowych podpór powoduje konieczność wykonania dodatkowych uszczelnień w pustych przestrzeniach pod stalowymi podporami, jak i pomiędzy nimi. Przestrzenie pod podporami wypełniamy pianką PU, przestrzenie pomiędzy podporami można wypełnić dowolnym materiałem izolacyjnym o właściwościach hydrofobowych i termoizolacyjnych. Płyty EPS lub XPS są tu całkiem na miejscu.

blank
Zdj.9 Wypełnienie między podporowe za pomocą pianki PU i płyt sytropianowych XPS
blank
Zdj.10 Uszczelnianie przestrzeni pomiędzy podporami stalowymi

Krok 6 – ustawienie konstrukcji okiennej na wypoziomowanych stalowych podporach

Po wykonaniu koniecznych uszczelnień na wcześniej wypoziomowanych podporach stalowych można osadzić już konstrukcję drzwi balkonowych HST.

blank
Zdj.11 Ustawianie ramy ościeżnicy drzwi balkonowych HST na podporach stalowych
blank
Zdj.12 Ustawianie ramy ościeżnicy drzwi balkonowych HST na podporach stalowych

Krok 7 – mocowanie części progowej konstrukcji drzwi HST do elementów podpór stalowych.

Po właściwym osadzeniu konstrukcji drzwi balkonowych HST na elementach nośnych podpór stalowych można przystąpić do połączenia progowej części konstrukcji z łącznikami podpór.

blank
Zdj.13 Mocowanie elementu wspornikowego progu drzwi balkonowych HST do uchwytów podpory
blank
Zdj.14 Mocowanie elementu wspornikowego progu drzwi balkonowych HST do uchwytów podpory

Krok 8 – ustawienie konstrukcji drzwi HST w odpowiedniej płaszczyźnie (pionowanie).

O ile właściwe poziomowanie konstrukcji drzwi HST uzyskujemy niejako „automatycznie” poprzez wcześniejsze ustawienie i wypoziomowanie elementów nośnych podpór o tyle ustawienie konstrukcji w pionie wykonujemy dokładnie tak, jak przy montażu dowolnej innej konstrukcji okiennej. Poziomica i… kliny.

blank
Zdj.15 Mocowanie elementu wspornikowego progu drzwi balkonowych HST do uchwytów podpory
blank
Zdj.16 Ustalenie pionowej płaszczyzny konstrukcji drzwi balkonowych HST

Krok 9 – uszczelnienie styku progowej części drzwi balkonowych HST z podłożem

W kroku piątym uszczelnione i docieplone zostały przestrzenie pod podporami stalowymi i pomiędzy nimi. Po osadzeniu i połączeniu progu konstrukcji drzwi balkonowych z łącznikami podpór warto zwiększyć szczelność całego układu poprzez wypełnienie od strony zewnętrznej i wewnętrznej szczelin pomiędzy przebiegiem poszerzeń, a istniejącą warstwą ocieplenia.

blank
Zdj.17 Doszczelnianie elementu wspornikowego progu drzwi balkonowych HST
blank
Zdj.18 Doszczelnianie elementu mocującego do progu drzwi balkonowych HST

Krok 10– mocowanie mechaniczne drzwi balkonowych HST do muru konstrukcyjnego

Chociaż drzwi balkonowe HST zrobiły się elementem bardzo popularnym, to odnalezienie w instrukcjach opisu sposobu ich montażu jest bardzo trudne. Niewiele firm pokusiło się dotychczas o opracowanie własnych zasad. Ani słowa na ten temat nie ma nawet w najnowszym wydaniu instrukcji montażu Instytutu Techniki Budowlanej. Nic więc dziwnego, że panuje w tym względzie daleko idąca dowolność. W braku indywidualnych ustaleń, co do sposobu wykonania połączeń mechanicznych, rozsądnym wydaje się przyjęcie powszechnie przyjmowanych dotychczas ilości i rozmieszczenia łączników. Podobnie warto postąpić także w przypadku kiedy konstrukcja montowana jest całkowicie lub częściowo poza obrysem muru konstrukcyjnego tak, jak w opisywanym przypadku.

blank
Zdj.19 Mocowanie mechaniczne kotew wewnętrznych
blank
Zdj.20 Mocowanie wsporników bocznych do drzwi balkonowych HST

Krok 11 – szklenie

Ze względu na konstrukcję i ciężar drzwi balkonowych HST, montaż tego rodzaju produktów odbywa się bez zdejmowania skrzydeł lecz po wcześniejszym zdemontowaniu szyb. Po prawidłowym ustawieniu konstrukcji okiennej na podporach, wypoziomowaniu i pionowaniu oraz zamocowaniu do muru konstrukcyjnego można przystąpić do ponownego oszklenia skrzydeł i części stałych.

blank
Zdj.21 Szklenie części stałej drzwi balkonowych HST
blank
Zdj.22 Szeklenie części przesuwnej drzwi balkonowych HST

Krok 12 – sprawdzenie poprawności funkcjonowania

Właściwie zamontowane drzwi balkonowe unoszono-przesuwne HST mimo swej wielkości i ciężaru są produktem zapewniającym prostotę i komfort obsługi. Nie ma żadnej przesady w powiedzeniu, że nawet dziecko potrafi je bez większego trudu otworzyć i zamknąć. Widać to na zdjęciach, a jeszcze lepiej w filmie, który dołączamy do tej relacji z placu budowy.

blank
Zdj.23 Sprawdzenie sił operacyjnych
blank
Zdj.24 Sprawdzenie sił operacyjnych

Montaż drzwi balkonowych HST na podporach stalowych – film

Komu nie wystarcza opis montażu „krok po kroku” może dodatkowo obejrzeć krótki film, w którym staramy się pokazać nie tylko, co należy zrobić, aby zamontować drzwi balkonowe HST na podporach stalowych, ale również, jak to zrobić.

Stalowe podpory zastosowane przez firmę AMAR podczas montażu drzwi balkonowych HST gwarantują stabilne podparcie konstrukcji okiennej montowanej w licu muru konstrukcyjnego albo z niewielkim jej wysunięciem poza zewnętrzny obrys muru. Aby zastosować ten element wspornikowy podczas montażu w warstwie ocieplenia naszym zdaniem niezbędne są modyfikacje konstrukcji samej podpory. Wydaje się nam, że warto rozważyć wykonanie pewnych przeróbek konstrukcji podpory przez co stanie się ona jeszcze bardziej funkcjonalna. To tym bardziej istotne, że już niedługo montaż okien w warstwie ocieplenia wznoszonych budynków stanie się rozwiązaniem standardowym ze względu na wymagania w zakresie oszczędności energii i związaną z tym konieczność dalszego zmniejszania wartości liniowych mostków cieplnych.

AMAR w Programie Rekomendacji Technicznych Oknotest.pl

Przez dwa dni mieliśmy okazję obserwować organizację pracy oraz poziom kompetencji ekip monterskich firmy AMAR. W naszej ocenie już dobrze sobie radzą, a chcą być jeszcze lepsi. Cieszymy się, bo takich firm właśnie szukamy i z takimi lubimy pracować. Od kwietnia 2016 roku firma będzie uczestniczyła w Programie Rekomendacji Technicznych Pro Quality Oknotest.pl. Przez najbliższy rok będziemy aktywniej współpracować, wspólnie uczyć się i dzielić doświadczeniami. Wierzymy, że już niedługo monterzy kolejnej firmy uczestniczącej w Programie Rekomendacji będą zdobywali ogólnopolskie albo regionalne laury w dziedzinie montażu okien i drzwi z PVC-U, a handlowcy staną się profesjonalnymi doradcami technicznymi, partnerami inwestorów i przyszłych klientów firmy AMAR z Widlina.

OKNOTEST.PL