AMAR – montaż drzwi przesuwnych HST AdamS Passiv Corner View

Wśród przesuwnych drzwi tarasowych z PVC-U, konstrukcja HST AdamS Passiv Corner View zajmuje miejsce wyjątkowe. To nowatorskie, zaawansowane technicznie rozwiązanie, umożliwiające zabudowę naroża budynku bez dodatkowych elementów konstrukcyjnych. Pod koniec kwietnia, firma AMAR z Widlina dokonała pierwszej w Polsce instalacji drzwi HST Passiv Corner View w budynku jednorodzinnym. Warto zobaczyć, jak to zrobili, bo montaż jest przemyślany i wykonany doskonale.

Drzwi unoszono-przesuwne HST AdamS Passiv Corner View

Drzwi tarasowe HST AdamS Passiv Corner View z sukcesem zadebiutowały na BUDMIE 2017 wzbudzając wśród zwiedzających spore zainteresowanie. Przesuwne drzwi balkonowe z PVC-U, niski próg i glass corner w jednym elemencie konstrukcyjnym. Produkt firmy AdamS z Mrągowa, to jak na razie jedyne dostępne na rynku rozwiązanie drzwi tarasowych HST wykonanych z kształtowników PVC-U, w którym połączono funkcjonalność niskiego progu z przeszklonym połączeniem narożnym wykonanym w oparciu o szyby zespolone łączone „na step”.

blank
Drzwi przesuwne AdamS HST Passiv Corner View
blank
Drzwi przesuwne AdamS HST Passiv Corner View

Po zakończeniu targów Budma firma AMAR, przedstawiła ofertę obejmującą dostawę i montaż drzwi tarasowych HST Passiv Corner View inwestorowi budującemu dom jednorodzinny, w którym do przeszklonej zabudowy przeznaczony był jeden z narożników budynku. Oferta została przyjęta, a termin wykonania zadania ustalono na kwiecień uzależniając jednak początek instalacji od sprzyjających warunków pogodowych.

blank
Dom jednorodzinny w którym, zamontowano drzwi przesuwne AdamS Passiv Corner View.
blank
Dom jednorodzinny. Miejsce montażu drzwi przesuwnych AdamS Passiv Corner View.

Zamówiona konstrukcja jest sporo większa od targowego eksponatu. Wymiary konstrukcji w rozwinięciu wynoszą S = 5690 mm; H = 2340mm, w tym: Część przesuwna S = 3770 mm, a część narożna S = 1920 mm. Narożnik budynku otwarty przed montażem i ościeża przygotowane do instalacji robią spore wrażnie, szczególnie jeśli spojrzymy na nie od strony wnętrza budynku.

blank
Ościeże przygotowane do instalacji drzwi przesuwnych
blank
Ościeże przygotowane do instalacji drzwi przesuwnych

Pierwszym wyzwaniem, jakie stanęło przed wykonawcami, to dostawa konstrukcji. Ze względów technologicznych rama ościeżnicy z gotowym elementem narożnym musi być dostarczona na plac budowy w postaci jednego elementu konstrukcyjnego. W tym miejscu pojawia się pierwsze ogranicznie wynikające nie tyle z możliwości technicznych producenta, co logistyki. O maksymalnej szerokości części stałej naroża zdecyduje bowiem… szerokość powierzchni ładunkowej naczepy wykorzystanej do transportu konstrukcji na plac budowy. Sam transport również wymaga niezwykłej uwagi i staranności przygotowania. Drzwi tarasowe HST, które można zobaczyć w salonach sprzedaży wydają się być masywne i niezwykle solidne. W produktach o standardowej przesuwnej funkcjonalności tak jest w rzeczywistości. W przypadku połączeń narożnych przygotowanych do szklenia na step, masywność kształtowników niczego nie ułatwia. Ciężar nadproży ościeżnic z potężnym zbrojeniem statycznym czyni cały element konstrukcji wiotkim i podatnym na odkształcenia pod wpływem ciężaru własnego, szczególnie w obrębie naroża. W transporcie trzeba zastosować system dodatkowych usztywnień, a przy rozładunku użycie sprzętu jest niemożliwe. Trzeba to przewidzieć zawczasu i zaplanować rozładunek ręczny przy zachowaniu nadzwyczajnej ostrożności wykonywanych czynności.

blank
Ręczny rozładunek ramy ościeżnicy drzwi przesuwnych AdamS HST Passiv Corner View
blank
Przenoszenie ramy ościeżnicy drzwi przesuwnych HST do miejsca montażu

Przygotowania do instalacji rozpoczęto od uzbrojenia konstrukcji w niezbędne elementy usztywniające. Podczas codziennej eksploatacji, próg drzwi tarasowych HST jest narażony na oddziaływanie dodatkowych sił pochodzących od obciążeń powodowanych przez użytkowników. Aby uniknąć trwałych odkształceń powodujących utratę funkcjonalności zaleca się stabilne podparcie progu konstrukcji na całej długości i głębokości. Najczęściej stanowi je podwalina o wysokości zapewniającej właściwą pozycję progu względem gotowej posadzki. Stworzenie trwałej podwaliny pod próg drzwi balkonowych można rozwiązać na wiele sposobów. Najczęściej do progu konstrukcji mocuje się odpowiednie odcinki systemowych poszerzeń o właściwej wysokości. Bywa i tak, że część podwaliny jest murowana, a tylko część stanowią poszerzenia. Firma AMAR opracowała oryginalną metodę budowy podwaliny pod progami drzwi tarasowych HST będącą kombinacją poszerzeń i stalowych podpór wykonywanych wedlug własnego projektu. Na początek jednak we wręby progu wpięto i zamocowano mechanicznie dwa odcinki systemowych kształtowników poszerzających o szerokości całkowitej 100 mm zbrojonych stalą.

blank
Systemowy kształtownik poszerzający 100mm, zbrojony stalą
blank
Mocowanie mechanicze systemowych kształtowników poszerzających

Pustą przestrzeń pomiędzy odcinkami poszerzeń wypełniono odpowiednio przyciętymi kształtkami z XPS. Nie jest to bezwzględnie wymagane, więc wykonanie wypełnienia trzeba traktować, jako element zachowania ponadprzeciętnej staranności instalacji, a przede wszystkim dowód kompetencji montażowych. Dzięki takiemu prostemu zabiegowi, monterzy firmy AMAR upiekli dwie pieczenie na jednym ogniu. Usztywnili próg konstrukcji oraz ograniczyli wartość liniowego mostka cieplnego występującego w obrębie progu.

blank
Aplikacja kleju. Pusta przestrzeń pomiędzy poszerzeniami systemowymi.
blank
Wypłeniona kształtkami XPS przestrzeń pomiędzy poszerzeniami systemowymi

Po usztywnieniu progu konstrukcji do zewnętrznych i wewnętrznych krawędzi ram ościeżnic przyklejono odpowiednie folie izolacyjne oraz zamocowano naprzemiennie dwa rzędy stalowych kotew montażowych, które w tym przypadku będą pełnić nieco inną rolę niż mocowania mechaniczne.

blank
Przygotowanie drzwi tarasowych AdamS HST Passiv Corner View do montażu
blank
Przygotowanie drzwi tarasowych AdamS HST Passiv Corner View do montażu

Równolegle z przygotowaniem drzwi tarasowych HST do płyty fundamentowej mocowane były stalowe podpory, które będą elementem nośnym dla całości konstrukcji. Prosty w budowie element podpory ma co najmniej kilka niezaprzeczalnych zalet. Dwie pierwsze, to duża wytrzymałość na ściskanie i znaczący zakres regulacji poziomu, czyli dokładnie to, czego potrzebujemy tworząc podwalinę pod ciężkie konstrukcje okienne.

blank
Nadproże ramy nośnej WINFRAMER z elementami mocowania puszki rolety zewnętrznej
blank
Mocowanie do płyty fundamentowej podpór stalowych

Korzystając z zaprojektowanych przez AMAR podpór w zależności od potrzeb można przygotować dowolną liczbę punktów podparcia. W opisywanym przyapdku monterzy wykazali się wręcz nadmierną ostrożnością. Liczba podpór zdecydowanie przekracza ilość niezbędną do przeniesienia obciążeń pochodzących od ciężaru montowanej konstrukcji. Nic w tym złego. Sztywność progu konstrukcji będzie na 100% pewna, a przede wszystkim trwała, niezależnie od wartości przyszłych obciążeń użytkowych. Przestrzenie powstające pomiędzy podporami wypełnia się elementami XPS mocowanymi do płyty fundamentowej przy użyciu kleju poliuretanowego.

blank
Kontrola jakości wykonanej pracy. Sprawdzanie poziomu. Regulacja.
blank
Wypełnianie przestrzeni pomiędzy podporami. Klejenie do płyty fundamentowej elmentów XPS przy użyciu kleju poliuretanowego.

Konstrukcja okienna osadzona na tak skonstruowanej podwalinie wykazuje się niezwykłą stabilnością w części progowej. Nie ma żadnych ugięć, wystarczy spojrzeć na przebieg linii szczeliny dylatacyjnej pod poszerzeniem. Prosto, równo, wręcz wzorcowo.

blank
Rama ościeżnicy drzwi tarasowych osadzona na uprzednio przygotowanej podwalinie.
blank
Rama ościeżnicy drzwi tarasowych osadzona na uprzednio przygotowanej podwalinie.

Oryginalne stalowe podpory rozwiązują także problem mocowania mechanicznego części progowej drzwi tarasowych HST. Zakładane od strony zewnętrznej i wewnętrznej stalowe kątowniki stabilizowane przez trzpień śruby regulacyjnej i przytrzymywane nakrętką dociskową zostają przykręcone śrubami do stalowych wzmocnień systemowego poszerzenia, co czyni całość niebywale odporną na obciążenia działające prostopadle do płaszczyzny konstrukcji.

blank
Mocowanie mechaniczne części progowej drzwi przesuwnych AdamS HST Passiv Corner View
blank
Mocowanie mechaniczne części progowej drzwi przesuwnych AdamS HST Passiv Corner View

Pozostałe punkty mocowania mechanicznego w obrębie nadproża i stojaków ościeżnicy wykonano przy użyciu śrub ramowych rozmieszczonych pod elementami maskownic drzwi tarasowych HST Passiv Corner View.

blank
Mocowanie mechaniczne ramy ościeżnicy drzwi tarasowych w obrębie nadproża
blank
Mocowanie mechaniczne ramy ościeżnicy drzwi tarasowych w obrębie nadproża

Specjalna rola przypadła w udziale stalowym kotwom montażowym. Tym razem odpowiedzialne są nie tyle za przenoszenie obciążeń parcia i ssania wiatru, co pełnią rolę odciągów stabilizujących górne części ościeżnicy przed negatywnym wpływem obciążeń pochodzących od ciężaru własnego konstrukcji. Przeciwległe niesymetryczne rozmieszczenie mocowań górnych i bocznych ograniczy przy okazji wartość obciążeń i naprężeń skręcających powodowanych nierównomiernym rozkładem temperatur na powierzchni kształtowników.

blank
Mocowanie mechaniczne. Naroże ościeżnicy drzwi tarasowych HST Passiv Corner View.
blank
Stalowe kotwy montażowe pełniące rolę odciągów stabilizujących górne części ościeżnicy

Uszczelnienia termoizolacyjne w obrębie szczelin dylatacyjnych wykonano przy użyciu pianki poliuretanowej. Patrząc na zdjęcia uszczelnień w części progowej można dojść do wniosku, że monterzy przesadzili z ilością piany. Nic podobnego. To świadomy zabieg, który w przyszłości ułatwi wykonanie kolejnych warstw izolacji. Jednocześnie ogranicza się w ten sposób wartości punktowych mostków cieplnych w miejscach mocowania stalowych podpór.

blank
Uszczelnienia termoizolacyjne w części progowej
blank
Uszczelnienia termoizolacyjne w części progowej. Aplikacja pianki poliuretanowej.

Po utwardzeniu pianki, jej nadmiary zostały obcięte. Jesteśmy zwolennikami „starej szkoły” i uważamy, że obcinanie nadmiaru pianki ma większy sens niż jej ugniatanie albo pianowanie „oszczędne” bez powstawania nadmiaru i natychmiastowe zaklejanie pianki folią. Po obcięciu pianki doskonale widać strukturę materiału, widać jak ułożyła się w szczelinie, czy właściwe przylega do podłoża oraz czy w przebiegu szczeliny nie pozostały kawerny wypełnione powietrzem. Ugniatanie pianki albo przedwczesne zakrycie szczelin foliami może prowadzić do mniej starannego wykonania uszczelnienia.

blank
Usuwanie nadmiarów montażowej pianki poliuretanowej
blank
Usuwanie nadmiarów montażowej pianki poliuretanowej

Po wyrównaniu i usunięciu nadmiaru materiału termoizolacyjnego, szczeliny dylatacyjne zostały zamknięte od strony wewnętrznej i zewnętrznej odpowiednimi foliami izolacyjnymi. Warto zauważyć, że folię do płaszczyzny muru zamocowano przy użyciu polimerowego kleju hybrydowego. Tu znowu kłania się kompetencja i doświadczenie ekipy monterskiej AMAR. Wiosną, kiedy bardzo łatwo o gromadzenie się wilgoci na płaszczyznach obiektów budowlanych zasadnm jest użycie do mocowania folii środków, które można aplikować na wilgotne podłoża.

blank
Aplikacja polimerowego kleju hybrydowego
blank
Mocowanie folii izolacyjnych do płaszczyzny muru

Do wykonania uszczelnień wewnętrznych i zewnętrznych w części porgowej wykorzystano fartuchy EPDM. Warto zwrócić uwagę na sposób ułożenia warstwy izolacji. Aplikowana wcześniej z nadmiarami pianka poliuretanowa została przez monterów wykorzystana do stworzenia „półek”, które ułatwiły wykonanie zadania. Dzięki nim izolacja doskonale przylega do płaszczyzny konstrukcji okiennej i płyty fundametowej, co zwiększa szczelność połączeń, a jednocześnie ukryte zostały wystające elementy stalowych podpór, które mogłyby powodować przebicie materiału izolacji.

blank
Uszczelnienie zewnętrzne części progowej. Fartuchy EPDM.
blank
Uszczelnienie wewnętrzne części progowej. Fartuchy EPDM.

Efekt zakończonej części mechanicznej i uszczelnieniowej montażu konstrukcji drzwi tarasowych HST Passiv Corner View można obejrzeć na kolejnych fotografiach. Jest, jak być powinno. Czysto, starannie, profesjonalnie. Ekipie pozostała najtrudniejsza, a może nie tyle najtrudniejsza, co najbardziej ryzykowna część zadania, czyli oszklenie konstrukcji.

blank
Zamontowana rama ościeżnicy drzwi tarasowych AdamS HST Passiv Corner View
blank
Zamontowana rama ościeżnicy drzwi tarasowych AdamS HST Passiv Corner View

Połączenie szyb „na step” polega na wykonaniu oszklenia konstrukcji okiennej z wykorzystaniem szyb zespolonych ze szkła hartowanego, w których tafle zewnętrzne są szersze od tafli wewnętrznych. W ten sposób w narożu powstaje specyficzny uskok powierzchni szkła. Zewnętrzna i wewnętrzna tafla szkła w szybie zespolonej będą nieomalże stykały się, a w środku pozostanie wolna przestrzeń na wykonanie połączenia narożnego. Aby ukryć połączenie, krawędzie szyb są emaliowane i nieprzezierne.

blank
Nieprzezierna krawędź hartowanej szyby zespolonej. Łączenie szyb „na step”.
blank
Nieprzezierna krawędź hartowanej szyby zespolonej. Łączenie szyb „na step”.

Wykonanie oszklenia „na step” wymaga od monterów wielkiej precyzji, dokładności, a przede wszystkim sporej wiedzy o technice prawidłowego szklenia konstrukcji okiennych. Bardzo łatwo o błąd, który może zakończyć się mechanicznym uszkodzeniem szyb.

blank
Łączenie szyb „na step”
blank
Łączenie szyb „na step”

Styk szyb od strony wewnętrznej i zewnętrznej wypełnia się specjalnymi rodzajami szczeliwa, którego zadaniem jest uszczelnienie elementu oraz trwałe i elastyczne mocowanie styku płaszczyzn. Odległości pomiędzy stykającymi się powierzchniami szyb mogą być tak małe ponieważ szkło jest materiałem o niskiej wartości współczynnika rozszerzalności termicznej, a jednocześnie w procesie hartowania wielokrotnie wzrasta odporność szkła na oddziaływanie różnic temperatur powodowanych przez promieniowanie cieplne słońca, co odróżnia szkło hartowane od standardowego szkła float.

blank
Wypełnianie styku szyb szczeliwem. Uszczelnienie i elastyczne mocowanie styku płaszczyzn.
blank
Wypełnianie styku szyb szczeliwem. Uszczelnienie i elastyczne mocowanie styku płaszczyzn.

Step uszczelniony, a zadanie montażowe zakończone. Teraz czas na radość z efektu, a jest się czym cieszyć. Drzwi tarasowe HST Passiv Corner View firmy AdamS, to kwintesencja nowoczesnych trendów budownictwa. Funkcjonalność, światło oraz świetny design, wszystko w jednej konstrukcji, w jednym miejscu i czasie.

blank
Zamontowane drzwi przesuwne AdamS HST Passiv Corner View
blank
Zamontowane drzwi tarasowe AdamS HST Passiv Corner View

Połączenie narożne szyb zespolonych „na step” i konstrukcje okienne przygotowane do przyjęcia takiego oszklenia wydają się być idealną propozycją w każdej sytuacji, w której nowoczesnej aranżacji wymaga pomieszczenie salonu albo widnej kuchni połączonej z innymi pomieszczeniami użytkowymi. Czas słupków, filarów lub innych elementów niezbędnych do tej pory, aby łączyć płaszczyzny niezależnych konstrukcji okiennych zdaje się powoli odchodzić w przeszłość.

blank
Glass corner. Szyby łączone „na step”. Efekt finalny.
blank
Glass corner. Szyby łączone „na step”. Efekt finalny.

Opis zadania montażowego wykonanego przez firmę AMAR chociaż obszerny nie wszystkim wyda się wystarczający. Proponujemy więc obejrzenie relacji filmowej z placu budowy przy czym, jak zawsze prosimy o wyrozumiałość dla niedostatków technicznych przekazu, ale na budowie jest… tak, jak na budowie. Wieje wiatr, hałasują urządzenia i wiele się dzieje, a w tym twórczym, montażowym zamęcie nie ma miejsca na duble.

Od pomysłu do przemysłu

Marynarze życzą sobie: „Stopy wody pod kilem”. Piloci: „Tylu startów, co lądowań”. Życzeniem innowatorów jest podobno „Od pomysłu do przemysłu”. Droga drzwi tarasowych HST AdamS Passiv Corner View z targów BUDMA na plac budowy jest dowodem na to, że dobry, zaawansowany technicznie i wcale nie najtańszy produkt znajduje nabywców, którzy potrafią ocenić i docenić wysoką wartość użytkową okien i drzwi balkonowych. Z satysfakcją odnotowujemy, że innowatorom w drodze od pomysłu do przemysłu często towarzyszą i pomagają firmy handlowe i monterskie uczestniczące w Programie Rekomendacji Technicznych. To one są prawdziwą siłą sprawczą praktycznego zastosowania innowacyjnych rozwiązań. Tym razem wyzwanie podjął AMAR. Zaplanował i wykonał nietypowe zadanie montażowe pokazując przy tym prawdziwą klasę, a wszystko to dokładnie w przeddzień jubileuszu dziesięciolecia powstania firmy. Podwójna zatem okazja do gratulacji i życzeń kolejnych dziesięcioleci udanych sprzedaży i równie świetnych montaży.

OKNOTEST.PL