Amar – montaż sprawdzony szczelnościowo przez MLTB

Jak prawidłowo zamontować okna? To jedno z pytań najczęściej stawianych przez inwestorów i nabywców. Wskazówką i podpowiedzią mogą być w tym względzie montaże okien realizowane przez firmy uczestniczące w Programie Rekomendacji Montażu, w którym sprawdzamy jakość wykonanych usług oraz badamy szczelność połączeń. Firma Amar z Widlina koło Pucka zgłosiła do oceny i badań szczelności montaż okna AdamS Passiv-line Plus, zainstalowanego w ścianie konstrukcyjnej z betonu komórkowego.

Prawidłowy montaż okien

Jaki montaż okien można uznać za wykonany w pełni prawidłowo? W Programie Rekomendacji Montażu, zgodnie z dyspozycją art. 559 K.c. przyjmujemy, że montaż okien jest wykonany prawidłowo, gdy w dniu zakończenia prac i wydania usługi nabywcy:

  1. Połączenia mechaniczne przenoszą z okna na mur konstrukcyjny siły pochodzące od obciążenia powodowanego przez dodatnie i ujemne ciśnienia prędkości wiatru odpowiadające, strefie obciążenia wiatrem, kategorii terenu i wysokości wbudowania konstrukcji okiennej właściwej dla obiektu budowlanego.
  2. Klocki podporowe albo podwaliny pod progami okien i drzwi balkonowych przenoszą na mur konstrukcyjny siły pochodzące od obciążeń powodowanych przez ciężar konstrukcji okiennej oraz codzienną eksploatację przez użytkowników.
  3. Połączenie okna z ościeżem jest całkowicie wodoszczelne do ciśnienia prędkości wiatru 600 Pa ≈ 112 km/h.
  4. Połączenie okna z ościeżem charakteryzuje się przepuszczalnością powietrza 0 m3/hm do ciśnienia prędkości wiatru 300 Pa ≈ 79 km/h i końcową przepuszczalnością powietrza nie większą niż 0,45 m3/hm przy ciśnieniu prędkości wiatru 600 Pa.
  5. Warstwa termoizolacji w przestrzeni szczelin dylatacyjnych wokół okna umożliwia w gotowym obiekcie uzyskanie na wewnętrznej powierzchni połączeń temperatury zapobiegającej występowaniu kondensacji pary wodnej umożliwiającej rozwój grzybów pleśniowych, a wymagana wartość krytyczna współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury, co najmniej 20°C przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego φ = 50%, będzie ≥ 0,72.

W ocenie prawidłowości montażu mniej uwagi poświęcamy sposobom wykonania, doborom materiałów, koncentrując uwagę na rezultatach, które osiąga się po zakończeniu prac. Takie podejście uważamy za zasadne, ponieważ prawidłowy montaż okien można wykonać na wiele różnych sposobów przy użyciu wielu różnych materiałów najważniejsze, by spełnił określone wyżej wymagania. Co więcej, w ramach doskonalenia umiejętności, firmy uczestniczące w Programie Rekomendacji Montażu obowiązkowo muszą przedstawić do oceny montaże okien wykonane, co najmniej dwiema różnymi metodami przy użyciu różnych środków montażu z każdym razem osiągając wymagany cel.

Firma Rekomendowana przez Oknotest.pl
blank
Firma uczestniczy w programie badań szczelności montażu

Prawidłowy montaż okien w ścianie z betonu komórkowego

Beton komórkowy, to jeden z najpopularniejszych materiałów wykorzystywanych przy wznoszeniu ścian konstrukcyjnych domów jednorodzinnych. Specyficzna konstrukcja bloczków z charakterystycznymi zamkami i wpustami oraz relatywnie niewielka gęstość materiału nie ułatwiają ekipom monterów prawidłowego wykonania montażu.

blank
Ościeże okna w murze konstrukcyjnym z betonu komórkowego przygotowane do montażu okna
blank
Okno AdamS Passiv Line Plus prawidłowo zamontowane w ościeżu muru konstrukcyjnego z betonu komórkowego

Aby uzyskać pożądane rezultaty ościeża otworów okiennych wymagają odpowiedniego przygotowania, mocowania mechaniczne powinny być wykonane w sposób dostosowany do właściwości ściany konstrukcyjnej, a elementy przenoszące ciężar konstrukcji powinny umożliwić proste, a przede wszystkim skuteczne wykonanie poszczególnych warstw uszczelnienia. Przedstawiony „przepis” na prawidłowy montaż okien wydaje się być dość prosty, jednak w praktyce jest rzadko stosowany. Wszystkich zainteresowanych zagadnieniem właściwego przygotowania ościeża z betonu komórkowego do montażu okien oraz prawidłowym montażem i uszczelnieniem połączeń gwarantującym uzyskanie świetnego końcowego rezultatu zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej, w której prezentujemy krok po kroku proces instalacji okna Passiv-line Plus, wykonywany przez ekipę firmy AMAR z Widlina, partnera handlowego firmy AdamS.

Czy konieczne jest zachowanie aż tak daleko posuniętej staranności w przygotowaniu i wykonaniu montażu okien? Naszym zdaniem jest konieczne w każdym przypadku, gdy chcemy osiągnąć odpowiednio wysokie wartości w zakresie przepuszczalności powietrza i wodoszczelności połączeń.

Badanie szczelności – sprawdzian prawidłowego montażu okien

Trudno oceniać jakość wykonania montażu, gdy wcześniej nie wyznaczy się warunków, które muszą zostać spełnione. Wymagania stawiane firmom uczestniczącym w Programie Rekomendacji Montażu są niezwykle wyśrubowane i daleko wykraczają poza utarte standardy stosowane w branży okiennej. Ekipa monterska, która potrafi wykonać montaż okien spełniając wymagania Programu zdobywa nie tylko nowe doświadczenia, ale przede wszystkim daje dowód swoich ponadprzeciętnych umiejętności. Monterzy firmy AMAR realizując zadanie osiągnęli w zakresie szczelności połączeń wyniki bliskie ideału, co zostało potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej, Mobilnego Laboratorium Techniki Budowlanej z Wałbrzycha:

Szczelność powietrzna połączenia przy ciśnieniu 600 Pa – 0,03 m3/hm

Wodoszczelność połączenia przy ciśnieniu 600 Pa – pełna, brak przecieków

blank
Certyfikat potwierdzający spełnienie przez firmę AMAR wymagań Programu Rekomendacji Montażu wydany przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej w Wałbrzychu

AMAR w drodze po rekomendację montażu Oknotest.pl

Świetny wynik uzyskany przez firmę AMAR w badaniach szczelności wykonanych na placu budowy przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej w Wałbrzycha, to pierwszy krok do uzyskania dwuletniej rekomendacji montażu portalu Oknotest.pl potwierdzonej przez tę jednostkę notyfikowaną. Wierzymy, że jak tylko warunki pogodowe pozwolą wykonamy drugie badanie i kolejna firma dołączy do montażowej elity. Tym czasem gratulujemy firmie AMAR świetnego rezultatu uzyskanego podczas montażu okien w ościeżach z betonu komórkowego, który potwierdza najwyższy poziom umiejętności monterskich.

OKNOTEST.PL