Montaż drzwi balkonowych HST na podporach stalowych

Wyniesienie okien poza obrys ściany konstrukcyjnej, w warstwę ocieplenia budynku, przyczynia się do ograniczenia wartości liniowych mostków cieplnych. Szczelna roleta zewnętrza w pozycji zamkniętej obniża wartość współczynnika przenikania ciepła. Oszczędności powstające w wyniku ograniczenia wielkości strat ciepła przez przegrodę mogą być większe, gdy montaż okna z roletą będzie wykonany profesjonalnie, zapewniając wodoszczelność i szczelność powietrzną połączeń.

„Ciepły montaż” à la AMAR

Firma AMAR z Widlina, partner handlowy firmy AdamS jest jednym z uczestników Programu Rekomendacji Technicznych Oknotest.pl. Wspólnie uczymy się, poszukujemy optymalnych rozwiązań problemów technicznych i montażowych, wymieniamy informacje oraz doświadczenia. Efekty tej niecodziennej współpracy vortalu i firm handlowych z różnych stron Polski doskonale widać w salonach sprzedaży oraz na placach budowy podczas wykonywanych prac montażowych. Monterzy firmy AMAR dowiedli swoich kompetencji w trakcie instalacji drzwi balkonowych HST, a także podczas skomplikowanego montażu drzwi unoszono-przesuwnych HST AdamS Passiv Corner View z narożnym oszkleniem stałym łączonym na step. Tym razem chcemy przedstawić sposób, w jaki podeszli do planowania i wykonania montażu okien z roletami zewnętrznymi w warstwie ocieplenia budynku. Ze względu na liczbę detali, o których należy pamiętać, a także trudności wynikające z jakości wykonania robót murarskich, tak zwany „ciepły montaż”, to zadanie tylko z pozoru łatwe i proste do wykonania, a gdy do kompletu trzeba dołożyć roletę zewnętrzną problem staje się jeszcze bardziej złożony.

Montaż okna z roletą zewnętrzną w warstwie ocieplenia budynku

Zadanie monterów firmy AMAR polegało na zainstalowaniu okien z roletami zewnętrznymi w warstwie ocieplenia domu jednorodzinnego wznoszonego z bloczków betonu komórkowego. Mineralna, porowata struktura betonu komórkowego zapewnia wysoką izolacyjność termiczną, a izotropowość materiału, czyli brak różnic we właściwościach fizycznych sprawia, że posiada on takie same właściwości we wszystkich kierunkach.

Energooszczędny dom jednorodzinny elewacja NW
blank
Energooszczędny dom jednorodzinny elewacja SE

Dokładność wykonania bloczków, a także łatwość zmiany ich kształtu powodują, że po wyeliminowaniu systemowych zamków i wpustów otwory ościeży powinny być nieomalże gotowe do montażu okien. Będzie tak pod warunkiem, że ekipa murarska dochowa należytej staranności podczas wykonywania prac i wymiary gotowych otworów określone w projekcie budowlanym zostaną zachowane. Z tym bywa różnie. Aż dziw bierze, że inwestorzy od monterów okien oczekują roboty precyzyjnej i dokładnej, a od murarzy niekoniecznie. Dlaczego akurat okna mają zachować nienaganny pion i poziom, a ściany konstrukcyjne albo ościeża mogą być krzywe i byle jakie, to wiedzą tylko osoby zlecające i odbierające poszczególne zakresy robót podczas budowy. „Murarska” dygresja, ważna dla jakości montażu okien, nie ma większego znaczenia dla opisywanego przypadku ze względu na wyniesienie konstrukcji okiennych poza obrys ościeży.

blank
Ościeże okna w murze konstrukcyjnym z betonu komórkowego widok od wewnątrz
blank
Ościeże okna w murze konstrukcyjnym z betonu komórkowego widok od zewnątrz

Na element nośny dla konstrukcji okiennych wybrano purenitowe kątowniki systemu ISO TOP WINFRAMER. Purenit, to materiał o gęstości rzędu 500 kg/m3, co odpowiada mniej więcej gęstości miękkiego drewna. Jednocześnie jest to materiał o niskiej przewodności cieplnej i nasiąkliwości, co eliminuje ewentualne problemy, które mogłyby wystąpić przy zastosowaniu oryginalnych kantówek drewnianych.

blank
Wymiarowanie elementów ramy nośnej ISO-TOP WINFRAMER
blank
Przycinanie „na wymiar” elementów ramy nośnej ISO-TOP WINFRAMER

Systemowe kątowniki przycina się do pożądanej długości lub łączy w zestawy. Elementy nośne oraz boczne i górne elementy osłonowe ramy nośnej, stanowiące w przyszłości płaszczyznę mocowania mechanicznego dla okien i drzwi balkonowych mocuje się do ścian konstrukcyjnych budynku przy użyciu kleju.

blank
Element ramy nośnej ISO-TOP WINFRAMER z warstwą kleju mocującego
blank
Klejenie elementu ramy nośnej ISO-TOP WINFRAMER do muru konstrukcyjnego

Dla zwiększenia siły nośnej w progu konstrukcji okiennej, stosuje się również niezależne mocowanie mechaniczne przy użyciu odpowiednich środków dostosowanych do materiału z jakiego wykonana jest ściana budynku.

blank
Mocowanie mechaniczne ramy nośnej ISO-TOP WINFRAMER do muru konstrukcyjnego
blank
Mocowanie mechaniczne ramy nośnej ISO-TOP WINFRAMER do muru konstrukcyjnego

W efekcie, po zakończeniu prac, otrzymujemy ciepłą i odporną na wpływ wilgoci zewnętrznej ramę nośną dla konstrukcji okiennych, która jest „przedłużeniem” ścian konstrukcyjnych budynku w obrębie ościeży okien.

blank
Rama nośna ISO-TOP WINFRAMER zainstalowana na powierzchni muru konstrukcyjnego
blank
Rama nośna ISO-TOP WINFRAMER zainstalowana na powierzchni muru konstrukcyjnego

Wynosząc okna w warstwę ocieplenia budynku nie można zapomnieć o właściwym uszczelnieniu styku powstającej konstrukcji nośnej z płaszczyzną muru. W czasie do wykonania warstwy ocieplenia, zapobiega to przenikaniu wody opadowej w obręb termoizolacji z pianki PU, która zostanie wykonana pomiędzy ramą ościeżnicy okna, a konstrukcją nośną. Jednocześnie warto uszczelnić styki i krawędzie elementów tworzących ramę nośną. W opisywanym przypadku do wykonania wszystkich uszczelnień wykorzystano zarówno kleje hybrydowe, jak i powłokę uszczelniającą SP 925.

blank
Uszczelnianie styku ramy nośnej WINFRAMER z powierzchnią muru konstrukcyjnego
blank
Uszczelnianie styku ramy nośnej WINFRAMER z powierzchnią muru konstrukcyjnego

Powiadają, że „diabeł tkwi w szczegółach”. Na kolejnych zdjęciach dwa „szczegóły” wskazujące, że monterzy firmy AMAR wiedzą, co i dlaczego robią. Na zdjęciu z lewej strony widoczne jest nadproże ramy konstrukcji nośnej z dwoma dodatkowymi elementami na obu końcach. Posłużą w przyszłości do zamocowania puszki rolety. To proste i rozsądne rozwiązanie. Puszka rolety zewnętrznej zamocowana do konstrukcji nośnej będzie mniej podatna na działanie sił skręcających, które mogą powodować zakłócenia w płynnej pracy pancerza podczas wieloletniej eksploatacji. Na zdjęciu po prawej widać przygotowanie podłoża pod osadzenie elementów docieplenia pomiędzy nadprożem muru konstrukcyjnego, a puszką rolety. Nietypowym rozwiązaniem jest tu zastosowanie zwykłej zaprawy zamiast popularnego kleju poliuretanowego. Zaprawa klejowa nie zmienia swojej objętości pod wpływem czynników zewnętrznych, tym samym unika się w ten sposób potencjalnych odkształceń puszki rolety pod wpływem sił pochodzących od rozszerzalności cieplnej materiałów izolacyjnych powstających na bazie poliuretanu. Może to i nadmiar ostrożności, ale czasem lepiej dmuchać na zimne.

blank
Nadproże ramy nośnej WINFRAMER z elementami mocowania puszki rolety zewnętrznej
blank
Przygotowanie powierzchni do mocowania warstwy ocieplenia w obrębie puszki rolety

Pomiędzy dodatkowe elementy ramy nośnej wklejone zostają przycięte na odpowiednią długość kształtki XPS, dzięki nim wysokość nadproża konstrukcji ramy nośnej odpowiada teraz wymiarowi wysokości puszki rolety, która zostanie zainstalowana na oknie.

blank
Mocowanie ocieplenia w obrębie puszki rolety zewnętrznej
blank
Mocowanie ocieplenia w obrębie puszki rolety zewnętrznej

Wykonanie warstwy ocieplenia w obrębie puszki rolety, to ostatnia czynność podczas budowy ramy nośnej z kształtowników ISO TOP WINFRAMER. Teraz można już przystąpić do instalacji okna i rolety. Do ościeżnicy okna przymocowano paroprzepuszczalną folię zewnętrzna, a do jej części progowej przykręcono kształtkę „ciepłego parapetu” z XPS przyciętą dokładnie na szerokość ościeżnicy. Przykręcenie „ciepłego parapetu” do ościeżnicy było konieczne ze względu na przyjęty sposób mocowania tego elementu do ramy nośnej. Z reguły „ciepłe parapety” montuje się w ościeżach nieco wcześniej, używając do tego celu klejów poliuretanowych, których zaletą jest krótki okres wiązania. W przypadku tego montażu szybkość wiązania mogła okazać się przeszkodą. Ze względów technicznych ekipie monterskiej potrzebne było więcej czasu na właściwe pozycjonowanie ościeżnicy okna. Z tego względu do mocowania „ciepłego parapetu” skorzystano z klejów hybrydowych o dłuższym okresie wiązania, a to z kolei spowodowało konieczność wcześniejszego połączenia parapetu z ościeżnicą, aby uniknąć ewentualnych niekontrolowanych przemieszczeń elementów względem siebie do czasu zakończenia mechanicznej części montażu.

blank
Próg okna AdamS Passiv-line Plus z zamocowanym elementem „ciepłego parapetu”
blank
Pozycjonowanie okna AdmaS Passiv-line Plus w ramie nośnej ISO-TOP WINFRAMER

Dalsze czynności wykonywane przez monterów nie różnią się niczym od procedur przyjętych i stosowanych podczas standardowej instalcji okna w obrysie ościeża ściany konstrukcyjnej budynku. Mocowanie mechaniczne wykonano przy użyciu śrub ramowych. Ze względu na wspomnianą wcześniej gęstość purenitu nie są w tym celu potrzebne żadne dodatkowe środki mocowania. Podparcie konstrukcji okiennej na całej szerokości zapewnia „ciepły parapet”.

blank
Mocowanie mechaniczne ościeżnicy okna AdamS Passiv-line Plus do ramy nośnej
blank
Mocowanie mechaniczne ościeżnicy okna AdamS Passiv-line Plus do ramy nośnej

Po wykonaniu mocowania mechanicznego, do ramy ościeżnicy przykręcono prowadnice rolet zewnętrznych.

blank
Mocowanie prowadnic rolety zewnętrznej do stojaków ościeżnicy okna Passiv-line Plus
blank
Mocowanie prowadnic rolety zewnętrznej do stojaków ościeżnicy okna Passiv-line Plus

Warstwę termoizolacji wokół okna wykonano z pianki poliuretanowej. Podkreślimy, że monterzy firmy AMAR stosują w tym względzie rozwiązania tradycyjne, aplikując pianę z lekkim nadmiarem, który zostaje obcięty po jej wstępnym utwardzeniu. W świetle badań szczelności połączeń okna z ościeżem prowadzonych przez vortal Oknotest.pl wraz z notyfikowanym Mobilnym Laboratorium Techniki Budowlanej oraz firmami uczestniczącym w Programie Rekomendacji Montażu taki proces jest właściwy i w pełni prawidłowy w przypadku, gdy wykonywane są jednocześnie pozostałe warstwy uszczelnień.

blank
Wykonywanie warstwy termoizolacji z pianki PU
blank
Ościeżnica okna Passiv-line Plus z warstwą termoizolacji zainstalowana w ramie nośnej

Po wstępnym utwardzeniu pianki nadmiary zostały obcięte, a przekrój szczeliny dylatacyjnej został niezwłocznie osłonięty warstwą wodoodpornej folii paroprzepuszczalnej od strony zewnętrznej oraz powłoką uszczelniającą SP 925 od strony wewnętrznej. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na długość folii uszczelniających zastosowanych po stronie zewnętrznej. Kończą się równo z progiem ościeżnicy okna. To rozwiązanie ze wszech miar poprawne i przemyślane. Przy stosowaniu „ciepłych parapetów” przyciętych na wymiar szerokości ościeżnicy okna, sprowadzanie folii aż do progu ościeża może skutkować powstaniem nieszczelności powodujących niekontrolowaną infiltrację oraz przecieki wody opadowej w dolnych narożach. Fragmenty uszczelnienia termoizolacyjnego nieosłoniętego folią zaizolowano powłoką uszczelniającą SP 925. Poprawność tego rozwiązania także potwierdzono już w badaniach szczelności połączeń okien z ościeżem.

blank
Wyklejanie wodoodpornych, paroprzepuszczalnych, zewnętrznych folii uszczelniających
blank
Powłoka uszczelniająca nakładana na elementy termoizolacji nieosłonięte folią zewnętrzną

Na kolejnych zdjęciach widać konstrukcję nośną WINFRAMER i okno gotowe do instalacji rolety zewnętrznej.

blank
Ościeżnica okna Passiv-line Plus zainstalowana w ramie nośnej ISO-TOP WINFRAMER
blank
Ościeżnica okna Passiv-line Plus zainstalowana w ramie nośnej ISO-TOP WINFRAMER

Puszka rolety zewnętrznej uzbrojona w pancerz zostaje osadzona w prowadnicach. Na zdjęciu z prawej strony widać kątownik zamocowany do dodatkowych elementów ramy nośnej, trwale łączący puszkę z konstrukcją nośną. Ten prosty zabieg z pewnością przyczyni się do ustabilizowania pozycji puszki rolety podczas eksploatacji, a tym samym poprawnego działania całego urządzenia. Szczelina pomiędzy puszką, a ramą nośną zostaje wypełniona pianką poliuretanową.

blank
Przygotowanie do montażu rolety zewnętrznej
blank
Przygotowanie do montażu rolety zewnętrznej

Aby osłonić piankę PU przed wpływami atmosferycznymi do ściany konstrukcyjnej budynku i puszki rolety zamocowany zostaje fartuch uszczelniający z folii EPDM. W ten sposób w miejscu newralgicznym, najbardziej narażonym na przenikanie wody opadowej do czasu wykonania ocieplenia budynku uzyskujemy aż dwie warstwy wodoodpornego uszczelnienia. Pierwszą stanowi powłoka uszczelniająca SP 925 aplikowana podczas montażu ramy nośnej, drugą folia EPDM. Rozwiązanie zastosowane przez firmę AMAR zarówno skutecznie ogranicza infiltrację powietrza, jak i gwarantuje pełną wodoszczelność połączenia na styku konstrukcji nośnej z murem budynku.

blank
Przygotowanie powierzchni ściany konstrukcyjnej do mocowania folii EPDM
blank
Styk ramy nośnej z puszką rolety zewnętrznej zaizolowany folią EPDM

Okno Passiv-line Plus wraz z roletą zewnętrzną zostało całkowicie zamontowane w warstwie przyszłego ocieplenia budynku. Efekt? Klasa! Monterzy firmy AMAR pokazali, że są specajlistami nie tylko od drzwi balkonowych HST, „ciepły montaż” też mają w małym palcu.

blank
Okno Passiv-line Plus z roletą zewnętrzną zainstalowane w warstwie ocieplenia budynku z wykorzystaniem elementów systemu ISO-TOP WINFRAMER
blank
Okno Passiv-line Plus z roletą zewnętrzną zainstalowane w warstwie ocieplenia budynku z wykorzystaniem elementów systemu ISO-TOP WINFRAMER

Z krótkiej relacji wyszła nieomal instrukcja montażu. Nie może być inaczej, jeśli chcemy opisać co, jak i dlaczego należy wykonać podczas montażu okien i drzwi balkonowych. „Ciepły montaż” wykonany poprawnie, to nie jakieś fiu bździu na piance PU wykonane szybko i byle jak, to kawał solidnej monterskiej roboty. Aby przyjrzeć się dokładniej jednej z możliwych wersji „ciepłego montażu” okna z roletą zewnętrzną w warstwie ocieplenia budynku, zapraszamy na film z placu budowy.

Kropka nad „i”

Jeżeli nie wygrałeś miliona w Lotto, budowa własnego domu nie będzie zabawą. Przekonał się o tym każdy kto spróbował. Trudności podczas realizacji zadania nie usprawiedliwiają jednak braku nadzoru, pochopnych decyzji, pozornych oszczędności i chadzania „na skróty”. Dotyczy to na każdym etapie budowy w równym stopniu inwestorów, jak i wykonawców. Prawidłowy montaż okien, to przysłowiowa kropka nad „i” dla osiągnięcia stanu surowego zamkniętego budynku oraz oczekiwanego w przyszłości komfortu cieplnego pomieszczeń. Lepiej, gdy tę kropkę postawi ekipa monterów, która zna nie tylko abecadło, ale potrafi też pisać i czytać. AMAR pisze historie montażowe profesjonalnie, to zawodowcy.

OKNOTEST.PL