„MOWO” – system montażu okien w warstwie ocieplenia

Zanosi się na spore zmiany w sposobie montażu okien PVC wynoszonych poza obrys ścian konstrukcyjnych budynku. W połowie września 2012 pojawi się na polskim rynku nowa technologia montażu okien w warstwie ocieplenia zaproponowana przez Tremco illbruck. System „MOWO”, bo taka ma być jego nazwa handlowa, będzie jedynym kompleksowym rozwiązaniem zapewniającym jednoczesne wykonanie montażu zarówno w części mechanicznej jak i uszczelnieniowej.

Połączenie okna z murem, to… tylko część montażu

Montaż okien składa się z trzech istotnych i współzależnych od siebie etapów: Planowania, wykonania części mechanicznej, czyli połączenia okna z konstrukcją budynku oraz uszczelnień w obrębie szczelin dylatacyjnych wokół niego. Wymienione fazy montażu wystąpią zawsze, niezależnie od tego, czy okna będą instalowane pomiędzy istniejącymi ścianami ościeży, (tzw. montaż w licu muru), czy też zostaną wyniesione poza obrys muru konstrukcyjnego budynku w warstwę ocieplenia. O ile sprawna ekipa montażowa nie powinna mieć żadnych kłopotów z prawidłowym przeprowadzeniem montażu i uszczelnieniem okna posadowionego pomiędzy ścianami ościeży, to jego wyniesienie na zewnątrz, poza obrys muru konstrukcyjnego powoduje, że nawet najlepszy montażysta często zmuszony jest przerwać albo zakończyć prace po wykonaniu zaledwie części mechanicznej. Powodem takiego stanu rzeczy jest powszechnie stosowana technologia wznoszenia obiektów, w której montaż okien wykonywany jest na długo przed ułożeniem warstwy ocieplenia ścian konstrukcyjnych. Jeśli na etapie planowania montażu w warstwie ocieplenia nie zostanie to uwzględnione i nie wykona się dodatkowych czynności związanych z przygotowaniem ościeży i muru konstrukcyjnego do montażu, to po zamocowaniu okna poprawne wykonanie uszczelnienia będzie praktycznie nie możliwe. Wystarczy spojrzeć na dwa prezentowane zdjęcia okna wyniesionego poza obrys muru konstrukcyjnego przy użyciu konsoli i wsporników bocznych systemu JB-D.

Brak warstwy ocieplenia na ścianie budynku sprawia, że trudno mówić o istnieniu jakichkolwiek szczelin dylatacyjnych wokół okna, na przykład pomiędzy jego boczną płaszczyzną, a murem, czy też oknem, a nieistniejącym jeszcze ociepleniem. Z kolei brak szczelin dylatacyjnych sprawia, że niemożliwe jest wykonanie uszczelnień termoizolacyjnych wokół okna niezależnie od materiału, którego byśmy chcieli w tym celu użyć, a w szczególności tak popularnej wśród inwestorów i montażystów pianki PU. Jeśli nie można wykonać warstwy termoizolacyjnej, to bezcelowe jest również ostateczne wykonywanie wewnętrznej warstwy paroizolacyjnej jak i zewnętrznej warstwy paroprzepuszczalnej chroniącej materiał termoizolacyjny przed wilgocią pochodzącą z opadów. W zależności od wcześniejszych ustaleń umownych, po doprowadzeniu montażu do takiego momentu, ekipa montażowa ma dwa wyjścia. Zejść z budowy albo przerwać prace do czasu wykonania robót związanych z docieplaniem budynku. Praktyka pokazuje, że w podobnych przypadkach ekipy zazwyczaj kończą działanie mimo, że miały wykonać… montaż w warstwie ocieplenia. Zaskoczony sytuacją i pozostawiony sam sobie inwestor często rozpoczyna własną wielką przygodę z montażem okien albo kombinuje kto, kiedy i jak ma wykonać niezbędne uszczelnienia. To cena jaką trzeba zapłacić za zakup niekompletnego projektu architektonicznego. To cena jaką płaci się za naiwne działanie, pełne wiary w profesjonalizm nie tyle montażystów, co sprzedawców okien, których obowiązkiem powinno być dostosowanie oferty montażowej do wymagań placu budowy i potrzeb zamawiającego. To także cena za dość powszechne przekonanie inwestorów, że montaż okna w każdych warunkach, to przysłowiowa bułka z masłem i rzecz którą wykona prawidłowo każda złota, a nawet srebrna rączka. Na taką okazję można tylko rzec parafrazując Gombrowicza: „Koniec i bomba, kto nie pomyślał ten trąba”.

„MOWO” – montażowe koło ratunkowe od Tremco illbruck

Tremco illbruck to firma, która od czasu do czasu wymyśla produkty do montażu okien, których zaletą oprócz niekwestionowanej przydatności i użyteczności jest… genialna wręcz prostota stosowania. Tak było z taśmami rozprężnymi, później z „ciepłym parapetem”, a teraz będzie z „MOWO”, systemem montażu okien w warstwie ocieplenia.

Cały „system” to zaledwie 5 produktów, które prezentujemy poniżej:

Tremco illbruck elementy systemu „MOWO” do montażu okien w warstwie ocieplenia
MOWO elementy systemu montażu w warstwie ocieplenia Tremco illbruck
Element nośny
PR 007 (PU)

wymiar w mm
1400 x 90 x 90

Element docieplający
PR 008 (Neopor)

wymiar w mm
1400 x 82 x 82

Klej szybkowiążący
SP 340

kartusz 310 ml

Taśma rozprężna
TP 652 Trio+

rolka od 3 do 8 mb

Podkład
gruntujący
(primer)
AT 140
od 125 do 500 ml
Przewodność cieplna
λ ≤ 0,07 W/m2*K

Gęstość objętościowa
50 kg/m3

Naprężenie ściskające
4 MPa

Odporność na zginanie
4 MPa

Przewodność cieplna
λ ≤ 0,032 W/m2*K

Naprężenie ściskające
150 MPa

Przenoszenie obciążenia
min. 200 kg/m

Wiązanie z betonem, betonem komórkowym,
drewnem, cegłą wapienno-pisakową,
cegłą dziurawką

Przewodność cieplna
λ ≤ 0,048 W/m2*K

Przenikalność cieplna
60 mm 0,8 W/m2*K
70 mm 0,7 W/m2*K
80 mm 0,6 W/m2*K

Opór dyfuzyjny
< 0,5 m

Przepuszczalność złącza
a < 0,1 m3 /[h*m* (daPa) 2/3]

Nakładanie pędzlem

Czas odparowania
30 min

Do czasu pojawienia się „MOWO” zamontowanie okna w warstwie ocieplenia wymagało dokładnego zaplanowania sposobu i czasu wykonania poszczególnych robót, starannego przygotowania ościeży, a później zastosowania wielu różnorodnych produktów takich jak na przykład konsole i wsporniki JB-D, łączniki do ich mocowania, pianki PU, podkłady gruntujące, wewnętrzne i zewnętrzne folie izolacyjne, taśmy rozprężne, a nawet kleje do mocowania folii. W powszechnym przekonaniu taki montaż okien musi być drogi i czasochłonny. Choć to nie do końca prawdziwe przekonanie walczyć z nim niezwykle trudno mając za przeciwnika niechlujny i co tu kryć mało poprawny w świetle dzisiejszej wiedzy technicznej montaż „na piankę” za 10 zł od metra bieżącego.

Jak na rynek montażowy wpłynie wprowadzana przez Tremco illbruck technologia montażu „MOWO” tego jeszcze nie wiadomo i dość trudno to przewidywać, ale niewątpliwie ma ona kilka oczywistych zalet. Po pierwsze, umożliwia zamontowanie okna w warstwie ocieplenia od A do Z za jednym zamachem. Żadnych przerw, schodzenia ekipy montażowej z budowy, czy też czekania na docieplenie budynku. Po drugie, eliminuje konieczność stosowania jakichkolwiek konsoli dolnych i kotew bocznych, co niewątpliwie pozytywnie może wpłynąć na ostateczny koszt robót montażowych. Po trzecie, nie wymaga stosowania kapryśnych czasem pianek PU, które same z siebie potrafią zmienić okno w banana albo dzięki strukturze i niestaranności montażysty złapać nieco nadprogramowej wilgoci poprzez tworzące się kawerny. Po czwarte, umożliwia uzyskanie porównywalnej albo nawet niejednokrotnie lepszej przenikalności cieplnej złącza niż przenikalność cieplna montowanego okna. Po piąte, zapewnia złączu nadzwyczajną szczelność zarówno w zakresie przepuszczalności powietrza jak i wody. Po szóste, uzyskanie takich efektów montażu nie wymaga wcale nadzwyczajnych umiejętności i wielu inwestorów może pokusić się o samodzielne wykonanie czynności ze względu na ich prostotę.

„MOWO” – zastosowanie elementów systemu montażu okien w warstwie ocieplenia

Idea systemu „MOWO” zasadza się na wykonaniu przed montażem okna zewnętrznej ramy nośnej mocowanej do muru konstrukcyjnego, (w warstwie ocieplenia) i osadzenia w niej konstrukcji okiennej wraz z uszczelnieniem.

Prostokątna zewnętrzna rama nośna powstaje ze złożenia dwóch trójkątnych elementów systemu „MOWO” – nośnego PR 007 i docieplającego PR 008.

blank
MOWO element nośny PR007 i element docieplający PR008

Pierwsza czynność związana z przygotowaniem ramy montażowej systemu „MOWO”, to dokładne zwymiarowanie otworu ościeży i przygotowanie odpowiedniej długości elementów nośnych PR 007.

blank
MOWO wymiarowanie elementu nośnego PR007

Można przyjąć zasadę, że długość dolnego i górnego elementu ramy nośnej powinna wynosić o 200 mm więcej niż zmierzona w świetle szerokość otworu ościeży. Wymiar elementów pionowych PR 007, do których w przyszłości mocowane będą stojaki ościeżnicy okna zaleca się przyjmować w wymiarze o 10 mm większym niż wymiar wysokości światła ościeży. W związku z tym iż podstawowym modularnym wymiarem elementów nośnych PR 007 i docieplających PR008 systemu „MOWO” jest 1400 mm kolejną czynnością powinno być ich przycięcie do odpowiedniej wymaganej w każdej konkretnej sytuacji długości wynikającej ze zmierzonej szerokości i wysokości ościeży okiennej. W wypadku otworów o wymiarach większych od 1400 mm elementy nośne i docieplające można bez problemu łączyć w dłuższe odcinki według zasad systemu, o których powiemy później.

blank
MOWO cięcie elementu nośnego PR007

Kolejna czynność, to oczyszczenie płaszczyzn, do których będą mocowane elementy nośne.

blank
MOWO przygotowanie i oczyszczanie ościeży przed montażem elementu nośnego PR007

Oczyszczone płaszczyzny montażu gruntujemy primerem AT 140 nanosząc warstwę środka przy użyciu zwykłego pędzla malarskiego.

blank
MOWO gruntowanie ościeży Primerem AT140 przed montażem elementu nośnego PR007

Dla uzyskania lepszej przyczepności łączonych elementów primerem AT 140 gruntujemy również tę powierzchnię elementu nośnego PR 007, na którą naniesiemy później warstwę kleju i która będzie przylegała do ściany konstrukcyjnej budynku.

blank
MOWO gruntowanie powierzchni elementu nośnego PR007 primerem AT140

Na przygotowane, (zagrutnowane), podłoże elementu nośnego PR 007 nakładamy w sposób ciągły podwójną warstwę, (dwa pasy), kleju SP 340. W związku z tym, iż podstawowym opakowaniem kleju jest kartusz podobny do tego w jakim sprzedawane są silikony, do wykonania aplikacji można używać odpowiedniego pistoletu. Szerokość jednego pasa kleju nie może być mniejsza niż 18 mm.

blank
MOWO nakładanie na powierzchnie elementu nośnego PR007 kleju SP340

Czas całkowitego stwardnienia kleju szybkowiążącego illbruck SP340 zależy od wilgotności powietrza i temperatury, tzn. im wyższe są ich wartości, tym szybciej postępuje twardnienie. Przy sklejaniu większych części konstrukcyjnych pasma kleju należy nanosić równolegle w odstępie ok. 10 cm w taki sposób, aby po złączeniu części pozostała między nimi przestrzeń powietrzna. W razie potrzeby czas twardnienia można skrócić poprzez lekkie spryskanie kleju wodą.

Kolejna czynność, to połączenie elementu nośnego z naniesionymi już dwoma pasami kleju z przygotowanym i zagruntowanym wcześniej podłożem ściany konstrukcyjnej budynku. Wstępnie robimy to przez mocne ręczne dociśnięcie elementu PR 007 do podłoża, na którym chcemy go zamocować.

blank
MOWO mocowanie elementu nośnego PR007 do muru ościeży
blank
MOWO mocowanie elementu nośnego PR007 do muru ościeży
blank
MOWO mocowanie elementu nośnego PR007 do boku muru ościeży
blank
MOWO mocowanie elementu nośnego PR007 do boku muru ościeży

Warto w tym miejscu powiedzieć, że najpierw do ściany mocowane są poziome elementy nośne PR 007, (dolny i górny), w dalszej kolejności elementy pionowe. Styk elementów poziomych i pionowych, (zaznaczony na jednym ze zdjęć czerwoną obwódką), powinien być również wzmocniony i uszczelniony warstwą kleju SP 340.

Dla uzyskania pełnej wytrzymałości elementów nośnych PR 007 zamocowanych do ściany budynku przy użyciu kleju SP 340 zaleca się, aby zostały one dodatkowo związane z konstrukcją przy użyciu odpowiednich łączników, (śrub), o średnicy 7,5 mm. Długość łącznika i odległość miejsca odwiertu od krawędzi ściany uzależnione są od rodzaju materiału, z którego ją wykonano i indywidualnych zaleceń producenta łączników. Minimalna odległość nawiertu pod śrubę od krawędzi profila nie powinna być mniejsza niż 20 mm.

blank
MOWO mocowanie elementu nośnego PR007 do muru ościeży
blank
MOWO mocowanie elementu nośnego PR007 do muru ościeży

Ilość punktów mocowania mechanicznego elementu nośnego PR 007 do ściany konstrukcyjnej uzależniona jest od wymiarów ościeży okiennej i okna. Poniżej przedstawiamy kilka schematów ilustrujących zasady rozmieszczania punktów mocowania mechanicznego w zależności od ilości elementów nośnych i ich długości.

Okna jedno i dwudzielne, (jedno i dwuskrzydłowe).

blank
MOWO sposób mocowania elementów okno jednodzielne
blank
MOWO sposób mocowania elementów okno dwudzielne Okna wielodzielne, (wieloskrzydłowe).
blank
MOWO sposób mocowania elementów okno trójdzielne

Po ostatecznym przymocowaniu elementu nośnego PR 007 możemy przystąpić do wykończenia ramy i nadania jej kształtu prostokąta poprzez dołożenie elementu ocieplającego PR 008.

blank
MOWO mocowanie do elementu nośnego PR007 elementu ocieplającego PR008

Element ocieplający PR 008 nie ma żadnych właściwości nośnych, służy jedynie do poprawy przenikalności cieplnej całej zewnętrznej konstrukcji, w której zostanie osadzone okno, a zatem jego połączenie z elementem PR 007 nie wymaga stosowania specjalnych środków. Klej PU 14 illbrucka sprawdziłby się tu doskonale.

Kolejna czynność, to przygotowanie okna do montażu i jego osadzenie w przygotowanej wcześniej ramie nośnej, która wyniesie je w przyszłą, nieistniejącą jeszcze warstwę ocieplenia. Jako, że system „MOWO” nie przewiduje używania „brudnych” technologii, takich jak pianki PU, ani też konsoli nośnych, czy też wsporników, (kotew), bocznych, przygotowanie okna polega na zamocowaniu na jego obwodzie szerokiej taśmy rozprężnej illbruck TP 652 Trio+, która z powodzeniem zastępuje powszechnie używane pianki i folie uszczelniające. Jeśli elementem „wspierającym” system „MOWO” jest „ciepły parapet”, taśmy rozprężne aplikujemy na górze i bokach okna, wykonując uszczelnienie w progu zgodnie z zaleceniami technologii montażu z użyciem ciepłego parapetu. Jeśli nie korzystamy z „ciepłego parapetu”, taśma rozprężna powinna być ułożona na całym obwodzie okna. Okno z założoną taśmą rozprężną ustawiamy w odpowiedniej, pożądanej pozycji, w gotowej już zewnętrznej ramie i mocujemy do niej na przelot, przez ramę, przy pomocy wkrętów dystansowych grubości 7,5 mm wkręcanych w element nośny na głębokość około 40 mm. Odwiert pod śruby mocujące najlepiej wykonywać wiertłem HSS o średnicy 6,5 mm.

blank
Okno PVC zamontowane w systemie MOWO uszczelnione taśmą rozprężną Trioplex+
blank
Okno PVC zamontowane w systemie MOWO uszczelnione taśmą rozprężną Trioplex+

Reszty montażu okna dokonuje za nas natura, bowiem czynnikiem powodującym rozprężanie taśm uszczelniających jest temperatura i wilgotność powietrza. Teraz ekipa montażowa może już spokojnie zejść z budowy, bo montaż w warstwie ocieplenia został wykonany w całości, a na dodatek sprawnie, czysto i niewątpliwie zgodnie z najnowszymi zasadami wiedzy technicznej. Resztę uszczelnień na styku lica kształtownika okna z węgarkiem powinni wykonać fachowcy od ocieplania budynków. W razie wątpliwości jak to uczynić niech zerkną do instrukcji ITB 334/2002 „Bezspoinowy system ocieplania ścian budynków” albo prezentowane poniżej schematy.

„MOWO” schematy zastosowania w ścianach warstwowych

Jako pierwszy prezentujemy schemat poprzecznego przekroju zastosowania elementów systemu „MOWO” w klasycznej ścianie dwuwarstwowej najczęściej spotykanej na polskich budowach ze względu na stosowane technologie wznoszenia budynków:

blank
MOWO schemat zastosowania w klasycznej ścianie dwuwarstwowej

Kolejny schemat przedstawia poprzeczny przekrój ściany trójwarstwowej, w której wyróżniono ścianę konstrukcyjną, warstwę ocieplenia i ścianę osłonową wykonaną z cegły klinkierowej:

blank
MOWO schemat zastosowania w ścianie trójwarstwowej

„MOWO” bez obaw

Premiera i pierwszy publiczny pokaz systemu montażu okien w warstwie ocieplenia „MOWO” miał miejsce na tegorocznych targach w Norymberdze. Nie oznacza to jednak, że system nie został wcześniej wszechstronnie sprawdzony. Z całej listy badań, które zleciła firma Tremco illbruck pokażemy dwa najważniejsze świadectwa. Pierwsze pochodzi z laboratorium Instytutu Techniki Okiennej w Rosenheim i potwierdza wszystkie właściwości użytkowe systemu, o których napisaliśmy w naszym artykule.

blank
MOWO świadectwo_badania ift okno drewniane

Drugie świadectwo pochodzi od niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt), odpowiednika polskiego ITB i stanowi ogóle dopuszczenie systemu „MOWO” do stosowania w budownictwie.

blank
MOWO dopuszczenie do stosowania w budownictwie DIBt

Oczywiście zawsze znajdą się tacy, dla których świadectwa badań i urzędowe dopuszczenia nie będą wystarczającą rekomendacją do zastosowania systemu we własnym domu. Znając jakość projektów budowlanych, którymi posługują się na co dzień nasi indywidualni inwestorzy taki brak zaufania specjalnie nawet nie dziwi. Kto nie wierzy i chce faktów oraz sprawdzenia „MOWO” w naturze powinien udać się do Drezna, do hotelu „One”, w którym według informacji Tremco illbruck zastosowano tę technologię montażu po raz pierwszy.

Źródło: OKNOTEST.PL