Na kolejną realizację dostarczyliśmy energooszczędną stolarkę PCV w systemie Passive Line S, o bardzo popularnym kolorze antracytu. Na szczególną uwagę zasługuje okno HST fixframe z wąską ramą w części stałoszklonej narożnie połączone z witryną.